Pokladnice, nejfotografovanější chrám v Petře, Jordánsko

Leťte s námi za sedmi divy světa

Z těch sedmi starověkých se zachovaly jenom egyptské pyramidy. Proto byla v roce 2007 vyhlášena anketa, jíž se zúčastnilo sto milionů lidí, a výsledkem bylo vyhlášení sedmi nových divů světa.Těm dávným se určitě vyrovnají a rozhodně stojí za to se za nimi vydat. Cestovní kancelář  FIRO-tour vás letecky dopraví ke všem, stačí si jen vybrat konkrétní zemi.

Socha Krista Spasitele se tyčí v Brazílii

Brazílie je nádherná země plná kontrastů. Zaujímá téměř polovinu jihoamerického kontinentu, pyšní se úctyhodnými vzdálenostmi a turistům nabízí spoustu velkolepých míst. V posledních letech se ovšem jejich zájem ještě víc zaměřil na Rio de Janeiro, jehož symbolem je právě třicetimetrová železobetonová socha Krista Spasitele s rozepjatýma rukama, který shlíží na lidské hemžení z vrcholu kopce Corcovado vysokého 700 metrů. V češtině to znamená Hrbáč a jméno mu dali portugalští dobyvatelé, protože kopec tvarem připomíná postavu se shrbenými zády. Kristova socha váží okolo 700 tun a jejím autorem je francouzský sochař polského původu Maximilien Paul Landovsky. Až nahoru vás vyveze lanovka a budete mít odtud celé Rio de Janeiro jako na dlani.

Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro, Brazílie
Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro, Brazílie

Velká čínská zeď se táhne stovky kilometrů

Je to nejdelší stavba na zeměkouli, která je údajně vidět z vesmíru. V podstatě ji tvoří soustava zdí a opevnění různého stáří, má stovky strážních věží a byla vedena po nejvyšších bodech a hřebenech krajiny. Chránila Čínu před nájezdy nepřátel, nejstarší části pocházejí z 5. století před naším letopočtem a dnešní podobu získala za dynastie Ming. Na délku měří přes 6 500 kilometrů (s odbočkami to ale činí více než 8 700 kilometrů), vysoká je až 10 metrů a široká tak, aby se na ní vyhnuli dva jezdci či povozy jedoucí proti sobě. Pro cizince je zpřístupněna na několika místech. V Patalingu, který je nejblíže Pekingu, vás nahoru dokonce vyveze lanovka, ale i ve vzdálenějších místech stojí výstup za tu námahu, Vynahradí vám ji fascinující pohled na „starého draka“, který se klikatí od obzoru k obzoru. I tudy se ubíraly čínské dějiny, v nichž jednotlivec neznamenal nic a cíl všechno. Při stavbě Velké čínské zdi, která byla dokončena počátkem 17. století, zahynulo přes tři sta tisíc lidí, kteří byli pohřbeni do jejích základů.

Velká čínská zeď v Číně
Velká čínská zeď

Indický Tádž Mahál je pomníkem věčné lásky

Jeho silueta se stala symbolem Indiepatří k nejslavnějším architektonickým skvostům země. Leží ve městě Agra asi 200 km od Dillí a váže se k ní příběh o lásce až za hrob. Když v 17. století mughalskému vládci  Šáhdžáhánovi zemřela při porodu čtrnáctého dítěte milovaná žena Ardžumand Banu Baygam, upadl do hlubokého smutku. Zbělely mu vlasy a slíbil, že k uctění její památky postaví mauzoleum, jemuž se nic na světě nevyrovná. Stavba nádherného bělostného paláce trvala dvaadvacet let, pracovalo na ní dvacet tisíc lidí a do jeho povrchu byly vsazeny tisíce drahokamů a polodrahokamů. Protože zemřelé krásce se přezdívalo Mumtáz Mahal, tedy Perla paláce, vládce jej pojmenoval Tádž Mahál – Koruna paláce. Palác vypadá, jako by se vznášel mezi nebem a zemí,mramorové obklady vyvolávají dojem krajkoví a snový pocit ještě umocňuje jeho zrcadlení v okolní vodní ploše. Stavba ovšem byla tak nákladná, že panovníka zruinovala a nedopadlo to s ním dobře. Vlády se zmocnil jeho syn, otce zavřel do domácího vězení, kde nakonec i zemřel, a jediné, co mu dovolil, byl výhled z okna na Tádž Mahal.

Tádž Mahal v Indii
Tádž Mahal v Indii

Všechny cesty vedou ke římskému Koloseu

Samozřejmě se říká, že vedou do italského Říma, ale Koloseum mezi nové divy světa nepochybně patří. Odedávna to jedna z nejobdivovanějších římských pamětihodností, kterou při návštěvě „věčného města“ nelze opominout. Koloseum je skoro tak staré jako náš letopočet a stalo se obrazem triumfu římské moci a převahy nad „barbarským“ okolním světem, která přetrvala staletí. Začalo to tím, že císař Vespasianus nechal zbourat palác svého předchůdce Nera (ano, toho šílence, co údajně podpálil Řím a brnkal přitom na lyru) a nařídil zahájit stavbu velkolepého amfiteátru. Trvala necelých deset let, ale Vespasianus už se nedočkal jeho otevření v roce 80jež provázely monstrózní hry, při nichž tekly potoky krve. V aréně na život a na smrt bojovaly spolu nebo s divokou zvěří stovky gladiátorů, na něž z ochozů shlíželo až padesát tisíc diváků a ti také rozhodovali, zda si poražený zaslouží žít (palec nahoru) nebo zemřít (palec dolů). Gladiátorské zápasy, rekonstrukce slavných bitev i popravy se tu konaly další čtyři století, ale po pádu Říma Koloseum sloužilo mnoha jiným účelům. Poškodily ho požáry a hlavně ničivé zemětřesení roku 1346, první archeologové zde začali pracovat až na počátku 19. století a rekonstrukci nařídil italský diktátor Mussollini.  Navzdory všemu, čím Koloseum prošlo, však zůstává ikonou i pro 21. století.

Koloseum v Římě
Koloseum v Římě, Itálie

Jordánská Petra je pohádka vytesaná do kamene

Fascinující chrámové město, které hraje všemi odstíny růžové, oranžové a červené, patřilo k divům už ve starověku, ale po zničujících zemětřeseních v 8. století upadlo v zapomnění. Cestu do rozlehlé Petry znaly jen beduínské kmeny a ty ji bedlivě střežily až do počátku 19. století. Tehdy po legendárním sídle tajemného národa Nabatejců začal pátrat švýcarský dobrodruh Burkhardt a v přestrojení za domorodce v roce 1812 skutečně Petru objevil. Ukrývala se mezi mohutnými skalami, přečkala skoro všechny pohromy a dnešní návštěvníky uchvátí stejně jako jejího objevitele, který pronikl úzkou soutěskou Sík a otevřel se před ním pohled na Pokladnici, dnes nejslavnější památku v PetřeJsou tu ale desítky dalších – Klášter, Obětiště, Zahradní chrám, dva tisíce let staré divadlo, Sloupová kolonáda, vznešené královské hrobky … Natáčely se zde některé scény z filmů Indiana Jones a poslední křížová výprava a Transformers: Pomsta poražených, v Petře se odehrává i detektivka Agathy Christie Schůzka se smrtí. Věřte, že navštívit tento novodobý div světa, který se nachází v Jordánsku je opravdu mimořádný zážitek.

Pohled se soutěsky Sík na nejfotografovanější monument starodávné Petry, Jordánsko
Pohled se soutěsky Sík na nejfotografovanější monument starodávné Petry tzv. Pokladnici, Jordánsko

Úžasný Chichén Itzá leží v Mexiku

Zájem turistů o velkolepé památky mayské civilizace v Mexiku rok od roku roste. Staří Mayové byli skvělí matematici a astronomové, vytvořili sluneční a měsíční kalendář a vystavěli proslulé terasovité pyramidy. Také archeologické památky na yucatánském poloostrově jsou toho názorným důkazem. Největší pozornost v Chichén Itzá vzbuzují Observatoř, Velké hřiště, Studna obětí a zejména Kukulkánova pyramida známá jako pyramida Slunce. Na její vrchol vede ze čtyř stran vždy 91 schodů a v den jarní rovnodennosti se při západu slunce projeví zajímavý optický klam – vypadá to, jako by se po stranách pyramidy plazil had (ten byl znakem boha Kukulkána).  Mayských památek je na Yucatánu víc, ale Chichén Itzá si zařazení mezi sedm nových divů světa rozhodně zaslouží.   

Kukulkánova pyramida Chichén Itzá známá jako pyramida Slunce
Kukulkánova pyramida Chichén Itzá známá jako pyramida Slunce, Mexiko

Machu Picchu a tajemná říše Inků

Na území Peru kdysi žila bohatá a mocná indiánské civilizace vzývající boha Slunce, a i když ji zdecimovali španělští dobyvatelé, zůstaly po ní jedinečné památky. Patří k nim v první řadě legendární „ztracené město“ Inků Machu Picchu, které se rozkládá v nadmořské výšce 2430 metrů, pár desítek kilometrů od někdejší metropole Cuzco. Bylo postaveno v průběhu 15. století,údajně zde sídlily kněžky slunečního kultu, spekuluje se také o tom, že sloužilo jako observatoř a v době nebezpečí se sem uchyloval panovník se svým dvorem. Každý návštěvník, který do Machu Picchu po nesnadném výstupu dorazí, zažije chvíle naprostého ohromení, když na vlastní oči spatří, co všechno obyvatelé starobylé incké říše dokázali vystavět uprostřed nedostupných velikánů peruánských And. Město velkolepých paláců a chrámů, které nebylo zničeno, protože Španělé je neobjevili, postupně upadlo na dlouhá léta v zapomnění, zarostlo džunglí a bylo znovu nalezeno až na počátku 20. století.

Legendární „ztracené město“ Inků Machu Picchu
Legendární „ztracené město“ Inků Machu Picchu, Peru